- Trống kungfu có kích thước  đường kính mạt trống 35 cm , 40 cm , 45 cm chiều cao 30 cm , 40 cm , 45 cm

- Nguyên liệu làm trống  : mặt trống căng bằng da trâu , thân trống làm bằng các thanh gỗ mít nghép lại hoặc làm từ thân cây gỗ tiện liền khối goi là trống tang liền 

- hình ảnh sản phẩm Trống gỗ loại nhỏ dùng cho chùa 

trống kungfu

trống kungfu

 

Trống cúng dường, cúng cơm , trống tụng kinh 

trống cúng cơm , trống cúng dường

 

 

Trống tụng kinh

trống cúng dường , trống kungfu

Trống cúng cơm , trống kungfu

Thêm nhận xét của bạn

Không có nhận xét nào