CSSX TRỐNG GỖ ĐĂNG KHOA. ĐỌI TAM, ĐỌI SƠN, DUY TIÊN, HÀ NAM
Làng Nghề Trống Đọi Tam - Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam. 
96 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội 
84 Nguyễn Cao -  Ngô Quyền - TP. Bắc Giang Hotline: 0972 .696. 565